Disclaimer

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Vonk & Haas VOF., of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar. Niets uit deze site mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vonk & Haas VOF.

De teksten op deze website zijn met grootst mogelijke zorg samengesteld. Desalniettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele verschrijvingen en/of vergissingen. Ook links en de sites waarnaar wordt verwezen vallen onder de werking van deze disclaimer. Vonk & Haas aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de websites van derden.